Tarot

Hvad er Tarot?

Tarot er et ældgammelt visdomssystem, der udtrykkes via malede billeder med symboler og smukke farver. Hvert kort bærer en energi som svarer til dets symbolindhold og videregiver denne energi til kortenes bruger.

Tarot er et redskab, der kan bruges til at hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger og få indblik i vores sjæls bevidsthed. Tarot siges at være Sjælens Spejl og giver adgang til skjulte budskaber og stor indsigt og visdom. Tarot besidder tranformationens kraft og kan medføre værdifulde forandringer og højere bevidsthed.

Sådan bruger jeg Tarot…

Jeg bruger Aleister Crowleys Tarot, der i sit symbolsprog forener astrologi, numerologi og visualisering. Dette kortsæt forbinder astrologiens og tarottens univers og er et effektivt redskab til større indsigt i underbevidsthedens og sjælens verden.

Et tarotoplæg tager 1 time og du får viden om dit personligheds- og sjælskort. Derefter tydes et oplæg for det næste år inden for de vigtigste livsområder. Du kan trække afklarende kort for de emner, der er af særlig interesse for dig og den situation du står i lige nu.

Tarot

Comments are closed